سوژه نگار

خبری - تحلیلی

سوژه نگار

خبری - تحلیلی

سوژه نگار

..................................................
" یا رب نظر تو برنگردد " ...
..................................................

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

خیال

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹ ق.ظ

" گر کسب کمال می کنی ؛ می گذرد ...

ور فکر مجال می کنی ؛ می گذرد ...

دنیا همه سر به سر خیال است ؛ خیال ...

هر نوع خیال می کنی ؛ می گذرد " ...

وحشی بافقی ...

۹۴/۰۸/۰۹
یک خبرنگار ...