سوژه نگار

خبری - تحلیلی

سوژه نگار

خبری - تحلیلی

سوژه نگار

..................................................
" یا رب نظر تو برنگردد " ...
..................................................

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

مقدس

شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹ ق.ظ

" تنهایی خود را مقدس بدار ...

تا زمانی که مقدس تر از آن نیافته ای ...

در تنهایی خود بمان " ...

۹۴/۰۸/۱۶
یک خبرنگار ...