سوژه نگار

خبری - تحلیلی

سوژه نگار

خبری - تحلیلی

سوژه نگار

..................................................
" یا رب نظر تو برنگردد " ...
..................................................

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

باید دید

دوشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۴، ۰۶:۲۲ ب.ظ

آسمان امروزِ رشت ابری ...

هوای حوصله ما هم ...

پیشنهاد به دوست :

قدم زدن در مسیر بازگشت ...

در این بعد از ظهر پائیزی ...

هان ... !

چه خبر آوردی ... ؟!؟

زندگی ؛

تکرار پاییز است که باید دید و رفت ...

۹۴/۰۹/۰۹
یک خبرنگار ...