سوژه نگار

خبری - تحلیلی

سوژه نگار

خبری - تحلیلی

سوژه نگار

..................................................
" یا رب نظر تو برنگردد " ...
..................................................

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

ظهر سرد

شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۰ ب.ظ

"سلام ،

که نام خداست ...

مفهوم زندگی ست ...

برای آنها که

به انگیزه مهربانی زندگی می کنند " ...

یک ظهر سرد و بارونی ...

۹۴/۰۹/۱۴
یک خبرنگار ...