سوژه نگار

خبری - تحلیلی

سوژه نگار

خبری - تحلیلی

سوژه نگار

..................................................
" یا رب نظر تو برنگردد " ...
..................................................

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

خاطر

دوشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴ ق.ظ

" ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی " ...

سعدی ...

۹۴/۰۹/۰۹
یک خبرنگار ...